Modrava


Původně rybářská osada byla založena v roce 1737 na soutoku Modravského a Roklanského potoka, které tvoří řeku Vydru. Po roce 1801, kdy byl postaven Vchynicko-Tetovský plavební kanál, byla zahájena těžba dřeva. Známá byla především pila na rezonanční dřevo, ze kterého se vyráběly hudební nástroje. Dominantu obce tvoří Klostermannova chata Klubu českých turistů z roku 1924.

Modrava s Roklanským potokem r.1911 Modrava s bývalou továrnou na rezonanční dřevo r.1923 Modrava, pohled od Vchinic r.1930 Modrava s restaurací U Pstruha r.1940
Modrava, silnice s můstkem přes Modravský potok r.1923 Modrava nad soutokem Roklanského a Modravského potoka r.1940 Modrava, pohled na Klostermannovu chatu r.1938 Chata Klubu českých turistů Karla Klostermanna na Modravě r.1930
Pohled z okna Klostermannovy chaty na Modravu  r.1930 Soutok Roklanského a Modravského potoka,vznik řeky Vydry na Modravě r.1931 Pohled na Klostermannovu chatu od Vydry r.1930 Modrava, pohled od Palečkovny r.1928
Modrava, celkový pohled r.1928 Údolí Modravy r.1930

<<    zpět na Modravsko    >>