Pohled na Klostermannovu chatu od Vydry r.1930

Pohled na Klostermannovu chatu od Vydry r.1930

 


<< zpět na seznam  >>