Volary


Městečko vniklo jako významná zastávka na Zlaté stezce ve 14.století. Vybíráním cla zbohatlo a stalo se střediskem formanského obchodu. K zajímavostem patří „volarské domy“, což jsou roubené dřevěnice, ve kterých bylo soustředěno celé hospodářství i s dobytkem. Kostel svaté Kateřiny stojící na náměstí byl postaven v roce 1857. V okolí městečka stály četné seníky na dřevěných sloupech.

Celkový pohled na Volary r.1935 Stylové dřevěné domy v ulici Säumerstrasse r.1930 Dřevěnice ve volarské čtvrti Weiger r.1930 Volary bývaly významnou zastávkou na Zlaté stezce r.1935 Křižovatka silnic na Horní Planou a na Soumarský Most r.1940 Obyvatelé ulice Lichtauerstrasse r.1909
Bohlhaus s Volarským potokem r.1911 Ulice Lichtauerstrasse  r.1913 Ulice Säumerstrasse r.1930 Volský potah už není dnes běžně k vidění r.1925 Dřevo připravené na zimu ve volarské čtvrti Anger r.1930 Klasická partie z Volar r.1930
Ve Volarech se soustřeďovalo celé hospodářství do jednoho domu, jako je tento ve čtvrti Weiger r.1925 Obyvatelé Volar měli vždy dostatečnou zásobu dřeva r.1929 Dřevěné domy podél Volarského potoka r.1925 Krejčovství Marie Praxlové r.1930 Svoz sena z okolních pastvin r.1929 Volarský potok sloužil ke praní prádla i zábavě dětí r.1935
Jeden z domů, který se zachoval dodnes r.1932 Hotel na náměstí s barokním kostelem sv.Kateřiny r.1932 Před volarskými domy se o pořádek tolik nedbalo r.1928 Domy se tísnily blízko sebe r.1929 Seníky v okolí města r.1925 Pohled na kostel přes roubené domy r.1930
Další volarské domy r.1932 Nádražní ulice r.1909 Můstek přes volarský potok ve čtvrti Weiger r.1914 Život ve volarském Weigeru r.1912 Povoz v Lichtauerstrasse r.1920 Motiv z Volar r.1924

<<      zpět na Volarsko     >>