Rokytské slatě 


Rokytské  slatě  jsou komplex rašelinišť o rozloze 104 ha (rezervace byla vyhlášena v roce 1933), který se táhne od Modravy  ke státní hranici.  Zajímavostí  je mrtvý les, který tvoří odumřelé a vybělené smrky, nazývané „světlice“.

Weitfällerské (Rokytské) slatě, odumřelé stromy, zvané světlice r.1932 Weitfällerské slatě na cestě z Modravy na Roklan r.1930 Weitfällerské  slatě s jedním z mnoha jezírek r.1930
Zrádné rašelinné jezírko ve Weitfällerských slatích r.1932 Weitfällerské slatě s Roklanem v pozadí r.1930

<<    zpět na Modravsko    >>