Prášilské jezero


Ledovcové jezero pod stěnou Poledníku leží ve výšce 1079 m a má rozlohu 3,7 ha. Jeho hloubka je 15 m. Je hrazeno 9 m vysokým valem ze žulových kamenů. Na hrázi je pomník studenta O.Koreise, který zde v roce 1927 utonul.

Prášilské jezero  r.1926 Plavba na prámu po jezeře  r.1932 Prášilské jezero r.1934
Večerní nálada u jezera  r.1927 Stavidlo v devítimetrovém valu  r.1936

 <<    zpět na Prášilsko    >>